Škola při FN Olomouc 
 

Škola při nemocnici


"Nemůžeme všechny děti všechno naučit, ale můžeme se pokusit je udělat šťastné."

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 11.3.2016 pod bodem UZ/20/13/2016 sloučení Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc a Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici Olomouc s účinností od 1.7.2016, s převodem všech práv, povinností závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci Základní školu a Mateřskou školu logopedickou Olomouc.

 

Název školy dle zřizovací listiny:

Základní škola a Mateřská škola při Fakultni nemocnici Olomouc

Sídlo: I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70 63 11 74
IZO: 600026680
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
Ředitel školy: Mgr. Kateřina Kolečářová
Telefon: 585854444
Email: Katerina.Kolecarova@fnol.cz